HEM OM FÖRETAGET AKTUELLA PROJEKT PORTFÖLJ PARTNERS KONTAKT SUMMARY IN ENGLISH
CMTF AB


 

Innovationssystemen

Varje universitet har ett väl fungerande och etablerat innovationssystem

CMTF AB har idag samarbete med

 

CMTF Affärsutveckling AB

CMTF Affärsutveckling AB är ett företag som kommersialiserar akademisk forskning genom utveckling av medicisktekniska produkter och tjänster riktade till branscher inom den globala hälso- och sjukvården. Företaget som är ett internationellt verksamt företag ägs av forskare inom Centrat för Medicinsk teknik och fysik (CMTF) vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Företaget har sitt säte i Umeå.

Affärsidé;
Det forskarägda CMTF Affärsutveckling AB skall, i tidiga skeden, tillsammans med innovationssystemen skapa attraktiva medicintekniska bolag och projekt för VC, licensiering eller försäljning.

Forskarnas affärsidé och affärsmodell avseende kunskapsbaserade produkter eller tjänster skall, för minskad risk, utvärderas och verifieras av befintliga innovationssystem innan bolag startas eller incitamentsavtal tecknas .

Facilitator;
CMTF AB är en facilitator som snabbt kan skapa potentiella tillväxtföretag utifrån ett flöde av utvärderade och verifierade kunskapsbaserade produkt och tjänsteidéer från både forskare och ägare.

Styrkor;

  • Flöde av utvärderade och verifierade produkter och ideér från kvalificerade medicintekniska forskningsprojekt.
  • Företaget har ett omfattande nätverk till befintliga innovationssystem, presumtiva riskfinansiärer, licenstagare och industriella kunder.
  • Medicintekniska branschexpertis finns både i företagets ledning och bland dess ägare.
  • Affärsutveckling och management via styrelse, ledning och expertkonsulter.
  • Expertis inom regulatoriska förfaranden (CE-märkning, FDA godkännande etc).
  • Riskkapitalanskaffning  och nätverk till Venture Capital.
  • En unik kombination i Norra Sverige.      


 

   Copyright: CMTF AB

Sitemap | Coockies | Contact